Headline: Những kĩ năng và tiềm năng tạo việc làm trong tương lai từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện

Publication Year
2019
Publication Type
IASS Studies
Citation

Những kĩ năng và tiềm năng tạo việc làm trong tương lai từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện. (2019): - IASS Study, Oktober 2019.DOI: http://doi.org/10.2312/iass.2019.029

DOI
10.2312/iass.2019.029
Links
http://publications.iass-potsdam.de/pubman/item/escidoc:4880889:7/component/esc… https://www.cobenefits.info/
Staff involved
Projects involved
Mobilising the Multiple Opportunities of Renewable Energies